Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs

De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs (kortweg VENI) is de alumnivereniging voor afgestudeerden van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Sinds 1993 probeert VENI de banden tussen haar leden onderling en tussen de leden en de universiteit te verstevigen, en de belangen van haar leden te behartigen. VENI geeft samen met studievereniging "J.D. van der Waals" en STOOR vier maal per jaar het blad N! uit met wetenschappelijke artikelen, werkervaringen en nieuws van de TU/e en de faculteit. Daarnaast organiseert VENI ieder jaar verschillende activiteiten, zoals excursies, lezingen en een barbecue.

De Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs, kortweg VENI is opgericht op 8 oktober 1993. De oprichting is geïnitieerd door de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Door het oprichten van een alumnivereniging is het voor de faculteit beter mogelijk contact te houden met haar oud-studenten. Hiermee is zowel voor de faculteit als ook voor de oud-studenten een belang gediend: de faculteit verpersoonlijkt haar contact met het bedrijfsleven en de oud-studenten wordt de mogelijkheid geboden op een leuke manier het tijdens de studie opgebouwde netwerk te onderhouden en zelfs uit te breiden.

Om de contacten tussen de leden te bevorderen onderneemt VENI een aantal activiteiten. Zo worden er regelmatig excursies georganiseerd naar bedrijven en instellingen waar leden werkzaam zijn. Ook worden er van tijd tot tijd lezingavonden gehouden over actuele fysische onderwerpen. Het beleid voor de keuze van de excursies legt prioriteit bij perspectieven voor werk.

Vier maal per jaar brengt VENI samen met SVTN "J.D. van der Waals" een periodiek uit: de N!. De N! wordt vanuit VENI met name gevuld door leden die schrijven over hun werkervaringen. Maar ook worden er interessante nieuwtjes van de TU/e en de faculteit in vermeld.

VENI organiseert ook activiteiten zoals excursies en de jaarlijkse barbecue samen met de studievereniging Van der Waals om de contacten en aanwas te bevorderen en om voldoende deelnemers te bereiken voor activiteiten. Ook bij het jaarlijkse symposium van de studievereniging helpt het bestuur van VENI mee.

Het lidmaatschap staat open voor afgestudeerden van de faculteit Technische Natuurkunde te Eindhoven.

 

VENI (Vereniging Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs) is the alumni association for graduates of the Applied Physics department of the Eindhoven University of Technology (TU/e). Since its establishment in 1993 VENI strives to strengthen the ties between the members and between the members and the university (specifically the department), and to represent the interests of the members. In collaboration with the studyassociation "J.D. van der Waals" and STOOR, the student education organisation, and the department, VENI publishes the magazine N!, with scientific articles, carreer stories and news of the university and department. Moreover, VENI organises several activities, including excursions, lectures, barbecues and drinks. Membership to the association is open to graduates of the department Applied Physics of the TU/e, incuding graduates of the bachelor and PhDs.