Op 8 maart 2024 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin het bestuur het afgelopen jaar heeft behandeld. De vergadering vond plaats in Dommel 18 aan de Dommelstraat, en leden konden voorafgaand genieten van een burger verzorgd door het café. 2023 was in het bijzonder een speciaal jaar voor VENI gezien de viering van haar zesde lustrum. Dit werd groots uitgepakt met een uitgebreide lezingenavond in mei welke plaatsvond in het Evoluon en de Faculteitsdag in oktober waar leden een dag konden meelopen in het huidige natuurkundegebouw Flux.

Daarnaast heeft er een gedeeltelijk bestuurswissel plaatsgevonden. Wij hebben afscheid genomen van Jens Peter Frankemölle (voorzitter), Willemijn Remmerswaal (penningsmeester) en Selwyn Cats (activiteiten) en een nieuwe lichting bestuursleden verwelkomt. VENI is Jens Peter, Willemijn en Selwyn van harte dankbaar voor hun inzet in het bestuur en bijdrage aan het draaiende houden van de vereniging sinds hun entree in 2021.

Categorie
Tags