Een kleine zestig deelnemers – alumni, partners en kinderen van – kwam vrijdag 20 oktober samen in Flux voor de VENI-faculteitsdag. De oudste deelnemers studeerden al in 1960 en begonnen nog in Paviljoen, de jongsten pas in 2015 en kennen enkel Flux zoals het er nu staat. Al bij binnenkomst werden er onder het genot van een kopje koffie of thee herinneringen opgehaald.

De dag werd plenair afgetrapt door Jens Peter Frankemölle, voorzitter van VENI, die alle aanwezigen verwelkomde. De faculteitsdag was ter gelegenheid van het zesde lustrum van de vereniging opgetogen, zo vertelde hij, met als doel om toch vooral banden aan en herinneringen op te halen.

Daarna was Jos Schlangen, VENI-bestuurder van het eerste uur, gevraagd de ontstaansgeschiedenis van VENI uit de doeken te doen. Die rol vervulde hij met verve. Zo leerden we onder andere dat de Vereniging van Eindhovense Natuurkundig Ingenieurs (VENI) eigenlijk de Kring van Natuurkundig Ingenieurs Eindhoven (KNIE) zou gaan heten, maar dat die naam het ten slotte toch aflegde.

Van professor Kees Storm, decaan van de faculteit Applied Physics and Science Communication, kregen we ten slotte een kijkje in de hedendaagse keuken. Hij vertelde hoe in het huidige bachelor- en masteronderwijs aan de TU Eindhoven de fysica nog altijd de fysica gebleven is, maar dat de accenten zijn veranderd. Met challenge-based learning wil de faculteit beantwoorden aan de groeiende vraag naar fysici die in interdisciplinair verband kunnen samenwerken vanuit een gedegen fysische basis. Tijdens de presentatie bloeide bovendien een levendige discussie op omtrent het belang van ondernemerschap in de natuurkunde.

Na het plenaire gedeelte verdeelden de aanwezigen zich in drie groepen en bezochten zes verschillende vakgroepen in Flux, Spectrum en Cascade. ’s Ochtends leerden we bij Molecular Biosensing o.a. over de rol van plasmonica in single-molecule detection, bij Fluids & Flows over onderzoek naar het gedrag van superijle gassen en bij Plasma & Materials Processing over opstellingen waarmee processen in plasma’s werden bestudeerd die gebruikt werden voor atomaire laagdepositie.

(Tekst loopt door na foto’s)

Jos Schlangen presenteert de ontstaansgeschiedenis van VENI.
Een promovendus legt uit hoe zijn opstelling voor het onderzoeken van het gedrag van superijle gassen werkt.
Ook bij Physics of Nanostructures werd aandachtig geluisterd.
En bij Science and Technology of Nuclear Fusion natuurlijk ook!

Na een uitgebreide broodjeslunch ging het middagprogramma door bij Science and Technology of Nuclear Fusion met een presentatie over de hedendaagse uitdagingen in de kernfusie, bij Physics of Nanostructures over het ontwikkelen van snellere opslagmedia en bij Elementary Processes in Gas Discharges over het bestuderen van stoffige plasma’s.

Om half vier was er in ‘de Salon’ bij studievereniging Van der Waals ten slotte nog een pubquiz. Een gezonde mix van natuurkundige, Eindhovense en volslagen willekeurige vragen van onze voorzitter-turned-quizmaster Jens Peter Frankemölle dwong de aanwezigen hun hersencellen voor een laatste keer te activeren. Met name de muziekronde, waarin in bestaande teksten een (soms eerder vergezochte) fysische lading kregen, was flink puzzelen. Plan(c)kgas van Snelle en Frenna, Temperature van Sean Paul en I’m so excited van de Pointer Sisters waren van de partij; en ook een nummertje van Olivia Newton-John kon niet ontbreken. Team De Jeugd van Tegenwoordig ging er ten slotte met de winst vandoor.

Toen kon het naborrelen beginnen, want zoals Jos Schlangen het al in de ochtend zei: “Een VENI-activiteit eindigt altijd met een borrel in ‘de Salon’.” Zo besloten we een ontzettend leuke dag, die tevens een waardige afsluiting was van onze zesde lustrum. Op naar de volgende vijf jaar!

Jens Peter Frankemölle, 24 oktober 2023

Categorie
Tags