N!

N! 44 is online beschikbaar en is reeds bij alle VENI-leden in de bus gevallen.

De N! is een gezamenlijke uitgave van alumnivereniging VENI, studievereniging "J.D. van der Waals" en STOOR en verschijnt viermaal per jaar. De N! komt mede tot stand door bijdragen van VENI-leden.

Ook deze editie is weer voor en door VENI-leden samengesteld. Sonja Knols-Jacobs plaatst in haar column de NNV-Diversiteitsprijs die onze faculteit toegekend is in perspectief. Daarnaast kunt u in een bijdrage van uw redacteur lezen over enkele noemenswaardige Nederlandse natuurkundigen die de overstap naar de politiek gemaakt hebben. Veel leesplezier gewenst!

Voorgaande edities zijn beschikbaar op de pagina: www.vdwaals.nl/archive/n.

 


In N! 43: Niels de Vries, voorzitter van het PhD council van de faculteit, licht in zijn column toe welke impact de coronacrisis heeft gehad (en heeft) voor promovendi, en hoe deze te verzachten is. Daarnaast reflecteert middelbare schooldocent en decaan Patrick van Aarle over hoe hij na zeventien jaar nog steeds met plezier en energie voor de klas staat. Ten slotte beschouwt Frans van den Beemt de rol van verschillende broeikasgassen in de atmosfeer, en poogt met een eenvoudig model inzichtelijk te maken hoe deze de aardtemperatuur beïnvloeden.

 


Ook N! 42 is weer mede voor en door VENI-leden samengesteld. Tim Cornelissen vertelt hoe zijn promotieonderzoek aan de universiteit van Linköping (Zweden) bijdraagt aan toekomstige flexibele en draagbare electronica. Ook Mike Machielsen is naar het buitenland getrokken voor een promotieplaats: hij deelt zijn indrukken van Zwitserland na er inmiddels anderhalf jaar gewoond te hebben. Dankzij Guus Vermijs ontbreken ook binnenlandse zaken niet in deze editie: in zijn column trekt hij paralellen tussen de “datahonger” binnen de bedrijfswereld en hoe momenteel op nationaal (en internationaal) niveau met data over de nog voortdurende pandemie omgegaan wordt. Wij wensen u veel leesplezier!