Get-Together-Borrel

Weer eens borrelen met oud-studiegenoten? Speciaal hiervoor organiseert alumnivereniging VENI vijfmaal per jaar de Get-Together-Borrel. De eerstvolgende is op donderdag 11 april 2019 16.00 - 18.30 uur in de ‘Salon’ (Flux - verdieping 6).

Om de cohesie tussen de natuurkunde-alumni te versterken, organiseert VENI vijf donderdagen per jaar een alumni-borrel in de ‘Salon’, de borrelruimte van studievereniging Van der Waals. Ze zullen plaatsvinden tijdens de reguliere Borrel van Van-der-Waals; in de eerste week van de tentamenperiode op de TU/e, wanneer er weinig studenten aanwezig zijn. Elk lid is van harte uitgenodigd om tussen vier en half zeven naar de ‘Salon’ te komen en zich aan te sluiten bij de aanwezigen. Registratie voor deze activiteit is niet nodig.

Samengevat:
Inschrijven: niet nodig
Kosten: consumpties zijn voor eigen rekening
Waar: de ‘Salon’ (Flux - verdieping 6)
Wanneer: 16.00 - 18.30 uur
• Donderdag 11 april 2019
• Donderdag 27 juni 2019
• Donderdag 15 augustus 2019
• Donderdag 31 oktober 2019
• Donderdag 23 januari 2020