ALV & lezing

 

Elk jaar organiseert VENI een algemene ledenvergadering (ALV). Hierin wordt de gang van zaken in de vereniging van afgelopen jaar besproken. Tevens worden de plannen en de begroting voor aankomend jaar gepresenteerd. Doorgaans wordt er voorafgaande aan de ALV de mogelijkheid geboden om een hapje te eten. Na afloop van de ALV wordt er een lezing gehouden en de avond wordt afgesloten met een borrel.

Dit jaar zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden op vrijdag 6 maart 2020. Hij zal, zoals gebruikelijk, worden gehouden bij The Trafalgar Pub in Eindhoven. Zoals gebruikelijk is er voorafgaande aan de ALV gelegenheid om wat te eten. Na afloop van de ALV zal er een lezing worden gegeven door dr.ir Sander Nijdam over het onderzoek dat gedaan wordt aan streamers en vonken binnen zijn groep Elementary Processes in Gas Discharges (EPG) aan de TU/e; een omschrijving van de lezing vind u onderaan de pagina. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

17.30 uur: Inloop
18.00 uur: Diner in Trafalgar Pub
19.30 uur: ALV in bovenzaal van Trafalgar Pub
20.30 uur: Lezing
21.30 uur: Borrel

Zowel het diner als de borrel worden u aangeboden door VENI. Registreren kan tot en met maandag 2 maart via alumninet of door te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (graag doorgeven of u mee wilt eten).

Samengevat

 • Wanneer: vrijdag 6 maart 2020
 • Waar: The Trafalgar pub (Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven)
 • Kosten: gratis (inclusief eten & drinken)
 • Vanaf: 18:00 voor het eten, 19:30 voor de ALV & lezing
 • Registreren: tot en met 2 maart via alumninet

 

Agenda VENI ALV d.d. 6 maart 2020

 1. Opening
 2. Goedkeuring agenda
 3. Post in/uit
 4. Goedkeuring notulen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. (Her-)verkiezing van bestuursleden
 9. Decharge en benoeming van de KCC
 10. Activiteiten 2020
 11. Begroting en voorstel contributie 2020
 12. WVTTK
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Lezing door dr.ir. Sander Nijdam: Van streamers tot vonken en van bliksem tot sprites

Zowel de natuur als de techniek zitten vol met zeer snelle ontladingen. De eerste fase van zo’n ontlading noemen we een streamer. Wanneer de ontlading langer dan ongeveer een microseconde duurt, ontwikkelt deze zich tot een vonk. In de natuur komen we streamers en vonken tegen als respectievelijk sprites en bliksem-ontladingen. Ik zal in deze presentatie ingaan op de fundamentele aspecten, de verschijningsvormen in de natuur en de technologische toepassingen van streamers en vonken. Dit alles aan de hand van recent onderzoek van binnen en buiten de faculteit.