ALV & lezing

Elk jaar organiseert VENI een algemene ledenvergadering (ALV). Hierin wordt de gang van zaken in de vereniging van afgelopen jaar besproken. Tevens worden de plannen en de begroting voor aankomend jaar gepresenteerd. Doorgaans wordt er voorafgaande aan de ALV de mogelijkheid geboden om een hapje te eten. Na afloop van de ALV wordt er een lezing gehouden en de avond wordt afgesloten met een borrel.

Op vrijdag 19 maart wordt de algemene ledenvergadering (ALV) van 2021 gehouden. Hierin zullen wij terugkijken op het afgelopen jaar en de plannen en begroting voor 2021 presenteren. De agenda vind u onderaan.

In verband met de huidige corona-pandemie, zal de ALV dit jaar digitaal plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal er na afloop van de ALV een lezing worden gegeven door René Janssen van de vakgroep Molecular Materials and Nanosystems (M2N) en aan het einde van de avond zal er gelegenheid zijn om wat bij te praten onder het genot van een drankje.

19.15 uur: Inloop
19.30 uur: ALV
20.30 uur: Lezing door René Janssen
21.30 uur: Borrel

Er zal (waar dit logistiek mogelijk is) worden gezorgd voor een borrel-pakket dat wordt thuisbezorgd, dat u wordt aangeboden door VENI.

Samengevat: algemene ledenvergadering

 • Wanneer: vrijdag 19 maart 2021
 • Hoelaat: 19:15
 • Waar: online
 • Hoe: informatie volgt later
 • Kosten: gratis (inclusief borrel-pakket)
 • Registreren: tot en met 12 maart via veni.nl/aanmelden-alv

Agenda VENI ALV d.d. 19 maart 2021

 1. Opening
 2. Goedkeuring agenda
 3. Post in/uit
 4. Goedkeuring notulen
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel jaarverslag 2020
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. (Her-)verkiezing van bestuursleden
 9. Decharge en benoeming van de KCC
 10. Activiteiten 2021
 11. Begroting en voorstel contributie 2021
 12. WVTTK
 13. Rondvraag
 14. Sluiting