ALV & lezing

Op vrijdag 15 februari 2019 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van VENI gehouden. Hier zullen wij terugkijken op het afgelopen jaar en de plannen en begroting voor 2018 presenteren. De agenda vindt u onderaan de pagina.

De ALV zal plaatsvinden in de Trafalgar pub. Zoals gebruikelijk is er voorafgaande aan de ALV gelegenheid om wat te eten. Na afloop van de ALV zal er een lezing worden gegeven door prof.dr. Paul van der Schoot, die wat zal vertellen over het onderzoek dat gedaan wordt aan vloeibare kristallen binnen zijn groep Theory of Polymers and Soft matter (TPS) aan de TU/e. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

17.30 uur: Inloop
18.00 uur: Diner in Trafalgar Pub
19.30 uur: ALV in bovenzaal van Trafalgar Pub
20.30 uur: Lezing
21.30 uur: Borrel

Zowel het diner als de borrel worden u aangeboden door VENI. Registreren kan tot en met maandag 11 februari via alumninet of door te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (graag doorgeven of u mee wilt eten).

Samengevat

 • Wanneer: vrijdag 15 februari 2019
 • Waar: The Trafalgar pub (Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven)
 • Kosten: gratis (inclusief eten & drinken)
 • Vanaf: 18:00 voor het eten, 19:30 voor de ALV & lezing
 • Registreren: tot en met 11 februari via alumninet

 

Agenda VENI ALV d.d. 15 maart 2019

 1. Opening
 2. Goedkeuring agenda
 3. Post in/uit
 4. Goedkeuring notulen
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel jaarverslag 2018
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. (Her-)verkiezing van bestuursleden
 9. Decharge en benoeming van de KCC
 10. Activiteiten 2019
 11. Begroting en voorstel contributie 2019
 12. WVTTK
 13. Rondvraag
 14. Sluiting